Sääntelemätön työpäivä

Venäjän federaation työlain 101 §: n mukaan epätyypillinen työpäivä on erityinen työskentelytapa, jonka mukaan yksittäiset työntekijät voivat joskus joutua työskentelemään työnantajan palveluksessa työtehtäviensä ulkopuolella heidän työaikojensa ulkopuolella.

{Mainokset}

Vakioimaton työpäivän työntekijöiden luettelo vahvistetaan työehtosopimuksella, sopimuksilla tai paikallisella säädöksellä ottaen huomioon työntekijöiden edustavan elimen lausunto.

Samanaikaisesti LC RF: n 91 §: n mukaan normaali työaika voi olla enintään 40 tuntia viikossa. Samalla henkilö työskentelee viisi päivää viikossa ja lepää kahden päivän ajan. Työpäivä alkaa kello 9.00 ja päättyy klo 18.00 lounas keskellä työpäivää.

Houkutella ylitöitä on oltava hyvät syyt, jotka on määrätty joko kirjallisesti alkuperäisen päätöksen osassa tai suullisessa muodossa.

Työntekijällä ei ole pysyvää luonnetta, sillä LC RF: n 2 §: n mukaan työntekijällä on oikeus virkistys, joka sisältää työajan rajoittamisen, päivittäisen lepoajan, vapaapäivät ja työpäivän vapaapäivät, palkallinen vuosiloma.

Loading...